Industry development, Rjukan (UNESCO), Norway

Konseptskisse Norsk Titan, 2007

Konseptskisse Norsk Titan, 2007

Ny produksjonshall (BTA 6000m2), Rjukan Næringspark.

Concept: Bygget ligger innenfor et etablert industriområde med store arkitektoniske og historiske kvaliteter. Prosjektet følger områdets etablerte retninger og målestokk, men skaper et prosjekt som er tydelig forankret i vår tid. Fasademodulene på hallen vil skape et lysspill som vil skifte fra dag til natt, samtidig som prinsippet kan imøtekomme krav til eksibilitet/ tilbygging uten estetisk forringelse. 

Context: Hallen er tydelig skilt i fullklimatiserte kontorarealer og delklimatiserte produksjonsarealer. Restvarme fra produksjon benyttes til forvarming av vent. luft i vintermånedene og luftes naturlig ut om sommeren. Kontorarealene er formgitt med hensyn til passiv klimatisk design med blant annet dobbelfasade og eksponerte betongdekker. 

Ansvarlig partner: Rolf + Katie Hagen

Oppdragsgiver: Norsk Hydro ASA

 

Illustrasjonsplaner for Industriparkene, Rjukan, Norway

Utarbeidelse av illustrasjonsplaner for Rjukan Næringspark og Svadde Industriområde i Tinn kommune.

Prosjektets mål var å legge til rette for en kortsiktig og langsiktig utbygging av industrivirksomhet sett i sammenheng med en helhetlig utvikling av Rjukan. Prosjektet omfatter ledelse av et komplekst samspill mellom industriaktører, lokalt næringsliv, Tinn kommune, turistnæringen og Riksantikvaren.

Tidspunkt 2009-2011 (planarbeid, jevnlig oppølging ifm. UNESCO status pågår)

Ansvarlig partner: Katie Hagen

Oppdragsgiver: Norsk Hydro Produksjon AS

Developement plan, Rjukan Næringspark

Developement plan, Rjukan Næringspark