Heistad sentrum

Konsept skisse

Konsept skisse

Client: Heistad Utvikling AS.

Period: 2016 - ongoing

Prosjektet omfatter en bydelsutvikling med rundt 11000 m2 boliger og 1500 m2 næring på Heistad i Porsgrunn kommune. Sentrumsfunksjoner inkludert nytt bydelshus og bydelstorg er sentrale for prosjektet. 

Prosjektet er et eksempel på bærekraftig stedsutvikling med vekt på deling av ressurser og drift mellom private og offentlige aktører, delte boformer og felles funksjoner. Utvikling av konsept (masterplan) og utforming av bydelshus skjedde i dialog med lokale representanter. Prosjektet består av fleksible bygningskropper som kan romme varierte boligtyper, bofellesskap og fellesrom. Omsorgsboliger med tjenestetilbud vil være fordelt over området, blant vanlige boliger. Intensjonen er å sikre integrasjon og stor grad av sosial kontakt, samtidig som de vanlige boligene også kan benytte seg av tjenestetilbudet (renhold, mat osv) etter ønske.

Prosjektering av første byggetrinn pågår. Overføringsverdi gjelder spesielt utforming av en ny bydel med sentrumsfunksjoner, delte boformer i fleksible bygningskropper, en kobling av offentlige og private tjenester, og tilrettelegging for sosial aktivering og integrering gjennom utforming av boliger og sosiale rom.

 

 
image2_final.jpg