Deliverables

PLANNING AND ARCHITECTURE

Shaping sustainable places based on interaction between design, technology and the natural environment. 

Townplanning Arealplanlegging

Strategic planning and master plans Strategisk planlegging og masterplaner

Local plans Kommuneplaner/ Reguleringsplaner

Community planning Stedsutvikling

Initial advice on planning requirements and processes including legal frameworks
Bistand med grunnerverv og eiendomsjus, jordskifte og urbant jordskifte
Bistand med utbyggingsavtale

Site analysis and architectural design of all buildings and structures    
Prosjektering av alle typer bygninger og konstruksjoner

Planning applications    
Søknad om tillatelse til tiltak (bygesøknad)

SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT 

Developing and disseminating knowledge and innovative sustainable solutions.                       

02_MILJØ_600_600_whitebox.jpg

Environmental consultancy / Sustainable building design  Miljørådgivning / Bærekraftig design

RIM – Environmental consultant and design process facilitator RIM Rådgiver miljø og prosessleder

Early stage feasibility consultancy and Preanalysis BREEAM NOR Tidligfaserådgivning og Preanalyse BREEAM NOR

BREEAM-Nor accredited assessor / BREEAM International Assessor BREEAM-Nor Revisor / BREEAM internasjonal revisor

BREEAM-Nor Accredited Professional BREEAM-Nor AP

Materials consultancy and product approval BREEAM NOR Materialrådgivning og produktkontroll BREEAM NOR

Energy and climate emissions calculations Energi- og klimagassregnskap

 

COMMUNITY AND ART

Developing sustainable communities through participation, art and design.                                 

Community engagement processes,  Komplekse medvirkningsprosesser

Facilitating partcipation processes for children and youth Medvirkningsprosesser tilrettelagt barn- og unge.

Facilitating / enabling partcipation within marginalised communities  Tilnærming til, og metode for tilrettelegging av medvirkningsprosesser i vanskelige forhold. 

Facilitating early design stage partcipation prosesses as a basis for property development Medvirkning som basis for eiendomsutvikling. 

 

 

 


 

 


Ansvarlig søker, Alle tiltak - Tiltaksklasse 3

Prosjekterende Arkitektur - Tiltaksklasse 3

Prosjektering overordnet ansvar  - Tiltaksklasse 2

Prosjekterende Bygningsfysikk -  Tiltaksklasse 3

Uavhengig kontrol Bygningsfysikk - Tiltaksklasse 2