Brønnøysundregistrene 

Image: Ratio Arkitekter AS (skisseprosjekt)

Image: Ratio Arkitekter AS (skisseprosjekt)

Nybygg, 17500m2, passivhus-pluss for Brønnøysundregistrene planlegges ferdigstilt i 2019.

Context har rollen som miljøkoordinator (RIM) for pågående forprosjekt. Arbeidet inkluderer oppfølging og videreutvikling av miljømål, løpende koordinering, ledelse av verksteder, energitiltak, klimagassregnskap, materialanalyser og mobilitetsplan. 

 

Client: Statsbygg / Ratio Arkitekter AS

Responsible Partner: Rolf Hagen

 

Image: Ratio Arkitekter AS

Image: Ratio Arkitekter AS